ทต.ฉลอง จัดโครงการ Big Cleaning Day
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง จัดโครงการ Big Cleaning Day

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายทนง องค์สัติภาพ รองนายกเทศมนตรีฯ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อจัดโครงการ big cleaning day ซึ่งเป็นการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์โดยวันนี้ได้มีการทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณ ซอยธนูเทพ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อทัศนียภาพที่ดีและความสะดวกต่อผู้ที่สัญจรไปมา ทั้งนี้ยังร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านตำบลฉลองเพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.