ทภก. เตรียมจัดงานประกวด Big Thought ทอท.
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เตรียมจัดงานประกวด Big Thought ทอท.

วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รภก.(ปร.), นางยศจิรา ว่องวิทย์ ผอก.สพน.ฝวน. และพนักงาน ทภก. ร่วมเดินขบวนเชิญชวนพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมประกวดผลงานและความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมของ ทอท. ประจำปี 2562 ในโครงการ “Big Thought ทอท. ยั่งยืนสร้างได้จากจุดเล็กๆ” เพื่อเป็นการประยุกต์ ริเริ่ม เปลี่ยนแปลง พัฒนาต่อยอดจากเดิมที่มีอยู่ที่จะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000.- บาท เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 24 มิ.ย.62

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.