อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning และพ่นละอองฝอย (ULV) เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัษฎา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ตามที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานระบาดการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ในเขตพื้นที่หมู่ 4 หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ 4 ชุมชน (ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2, ชุมชนร่วมน้ำใจและชุมชนนรหัส) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น พบว่าพื้นที่หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และได้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย จึงต้องมีการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไปยังเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้ และในบริเวณพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน ทางฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต จึงจัด Big Cleaning และพ่นละอองฝอย (ULV) ในบริเวณที่เกิดการระบาด ลงควบคุมโรคในพื้นที่ดังกล่าว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.