อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ Big Cleaning Week
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ Big Cleaning Week

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ Big Cleaning Week สัปดาห์รณรงค์เข้มข้นและต่อเนื่อง เป็นวันที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา “Keep Phuket Clean by our hand and heart” นำโดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ โดยจังหวัดภูเก็ต มีวิสัยทัศน์ คือ ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น แนวทางที่จะไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต จะต้องมีความพร้อมในปัจจัยพื้นฐานเรื่องของความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งในวันนี้ เป็นวันที่ 2 ของสัปดาห์รณรงค์ Big Cleaning Week และขอให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต มีความสะอาดและสวยงาม

สำหรับ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Week ในวันนี้ นอกจากหน่วยงานต่างๆ จะร่วมกันทำความสะอาดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Week ทุกพื้นที่พร้อมกัน ได้แก่ ที่บริเวณสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, บริเวณถนนกระ, วัดโฆษิตวิหาร , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, วัด/มัสยิด/โบสถ์, ริมถนนฝั่งสำนักงานเกษตรภูเก็ต โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเก็บขยะ แสดงพลังความรักและสามัคคี ช่วยกันทำให้ภูเก็ตมีความสะอาด สวยงาม เพื่อยกระดับภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.