ทต.ฉลอง ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ จัด Big Cleaning Day ตำบลฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ จัด Big Cleaning Day ตำบลฉลอง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดโครงการฉลองน่าอยู่ น่ามอง (Big Cleaning Day) ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ กลุ่มอาสาสมัคร และประชาชน เข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน พัฒนาพื้นที่ตำบลฉลองให้เป็นเมืองสะอาด เอื้อต่อการอยู่อาศัย และดำรงชีพที่ดีของประชาชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคีให้เกิดในชุมชน สร้างเสริมวินัยในการรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.