โครงการ Big Cleaning Day – ทต.ฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

โครงการ Big Cleaning Day – ทต.ฉลอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองมอบหมายให้ นายศุภวัฒกัณฐ์ คุณลักษณ์ สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่จัดโครงการ big cleaning day ซึ่งเป็นการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์โดยวันนี้ได้มีการทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ ตัดหญ้าบริเวณทางลงเขากะตะ หมู่ที 10 ตำบลฉลอง เพื่อปรับทัศนียภาพให้ดีและความสะดวกต่อผู้ที่สัญจรไปมา ทั้งนี้ยังมอบหมายให้พนักงานเทศบาลฯร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไปพร้อมกันนั้นยังได้พูดคุยกับร้านค้า สถานประกอบการณ์ต่าง ๆ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานประกอบการณ์ของตนเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.