ทต.ฉลอง จัดโครงการ Big Cleaning Day
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง จัดโครงการ Big Cleaning Day

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองจัดโครงการ big cleaning day ซึ่งเป็นการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์โดยวันนี้ได้มีการทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ ตัดหญ้าบริเวณซอยบ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลฉลองเพื่อปรับทัศนียภาพให้ดีและความสะดวกต่อผู้ที่สัญจรไปมา ทั้งนี้ยังมอบหมายให้พนักงานเทศบาลฯร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านทราบและหาแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไปอีกด้วย พร้อมกันนั้นยังได้พูดคุยกับร้านค้า สถานประกอบการณ์ต่าง ๆ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานประกอบการณ์ของตนเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.