อบจ.ภูเก็ต ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และที่พักอาศัยข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา “Keep Phuket Clean by our hand and heart”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.