กิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขต ต.เทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขต ต.เทพกระษัตรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักช่าง พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต และนายภาณุพล ไชยโห สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขตอำเภอถลาง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บกวาดขยะชิ้นใหญ่ ล้างทำความสะอาดพื้นที่ในเขตตำบลเทพกระษัตรี เพื่อฟื้นฟูปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนหลังประสบอุทกภัย โดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (บ้านดอน) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต กำลังทหาร (นป.สอ.รฝ.591) เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.เทพกระษัตรี และกลุ่มประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.