อบจ.ภูเก็ต รวมพลังทำกิจกรรม Big Cleaning Day รพ.อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รวมพลังทำกิจกรรม Big Cleaning Day รพ.อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า ด้วยโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นสถานที่ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการของชาวจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยยึดหลัก “ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว” เป็นปณิธานในการให้บริการ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 14 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา เปิดให้บริการในปี พ.ศ.2554 และจะครบรอบ 10 ปี ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ด้วยความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นในวันนี้เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบาย และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ทั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลากร อบจ.ภูเก็ต และบุคลากรของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ในการร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันรวมพลังกันทำกิจกรรม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ บูรณาการร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.