ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วม Big Cleaning Day On The Beach
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วม Big Cleaning Day On The Beach

วันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. นายพิทยา เพ็ญประชุม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day On The Beach 10 หาดสวยภูเก็ต เพื่อสร้างพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เสริมพลังสร้างสังคม และการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนท้องถิ่นภูเก็ตร่วมกันทำความสะอาด ในการนี้ จ่าอากาศเอก วิสิทธิ์ ศิริโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต (รอก.ฝรภ.ทภก.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณชายหาด อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.