อบจ.ภูเก็ต จัด Big Cleaning Day ป้องกัน ไวรัสโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัด Big Cleaning Day ป้องกัน ไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยทำการฆ่าเชื้อ เช็ดถู บริเวณที่มีจุดเสี่ยง อาทิ พื้นถนน เก้าอี้ ราวสะพาน ราวบันได รถโพท้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอบจ.ภูเก็ต มีมาตรการดูแลรักษาความสะอาดเช่นนี้ในทุกๆ สัปดาห์ บริเวณพื้นที่อยู่ในความดูแลของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งท่าเทียบเรือ สวนสาธารณะ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในสังกัด และในส่วนของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นั้นได้ทำความสะอาดทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ตระหนักแต่ไม่ตระหนก พร้อมมีความมั่นใจไปด้วยกันในการรักษาความสะอาดให้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค

ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในประเทศไทย รองจากกรุงเทพฯ และที่บริเวณท่าเรืออ่าวฉลองก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตได้คัดกรองคนที่สนามบินและท่าเทียบเรือ 1 ล้านกว่าคน ในขณะที่ตัวเลขทั่วประเทศคัดกรอง 4 ล้านกว่าคน ซึ่งภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวคัดกรองไป 25% ของทั้งประเทศ

กิจกรรมในครั้งนี้ได้ผนึกกำลังกันแสดงความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning และหลังจากเข้าสู่สภาวะการณ์ปกติแล้ว ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองแห่งนี้จะเต็มไปด้วยประชาชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มีความเชื่อมั่นในประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.