Big cleaning Day เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่ราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

Big cleaning Day เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่ราไวย์

เมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณหาดในราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (Big cleaning Day) ภายใต้โครงการภูเก็ตสวยได้มือเรา เพื่อเป็นโครงการทำดีเพื่อพ่อโดยลำลึกถึงพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงเสร็จสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ตและสร้างจิตสำนึกของประชาชนรู้ถึงคุณค่าความสะอาดของจังหวัด ซึ่งมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ผู้บริหารเทศบาลตำราไวย์ สมาชิกสภาเทศฯ หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ผู้แทนสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ นักเรียนประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.