ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 9 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ บ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต “Big Cleaning Day” การนี้ ผภก. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทภก. และพนักงาน ทภก. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงาน ทภก. เพื่อให้ดูสะอาด ปราศจากขยะ ถูกสุขลักษณะ น่าอยู่อาศัย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.