อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณสะพานหิน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณสะพานหิน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกองช่าง ได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ลงพื้นที่กิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ บริเวณสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อทำความสะอาดล้างเศษประทัด ภายหลังจากขบวนแห่พิธีส่งพระ ประเพณีถือศีลกินผัก เสร็จสิ้นลงเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมขานรับนโยบาย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย เมืองน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.