อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ นักเรียน ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษาภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาด และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ภาคส่วนราชการ และทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือ รู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของเมืองสะอาด เนื่องจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการสำหรับเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ต ให้เหมาะสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “Keep Phuket Clean by our hands and Hearts” อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และยั่งยืนต่อไป”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.