ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมโครงการ Big Cleaning Day
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมโครงการ Big Cleaning Day

วันที่ 20 ก.พ. 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จัดโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน(Big Cleaning Day)ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ(หาดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาความสะอาด และการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี พนักงานและลูกจ้าง ทภก. หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมเก็บขยะเป็นจำนวนมาก

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.