โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงาน เจี๊ยะเต๋ แหลงกัน หวันช้าย
ข่าว ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงาน เจี๊ยะเต๋ แหลงกัน หวันช้าย

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงาน “เจี๊ยะเต๋ แหลงกัน หวันช้าย” ผู้บริหารโรงพยาบาลกลุ่มภาคใต้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต สร้างสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมเปิดเผยโฉมการตกแต่งอาคารสไตล์ชิโน-โคโลเนียล

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลุ่มภาคใต้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เจี๊ยะเต๋ แหลงกัน หวันช้าย”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงาน “เจี๊ยะเต๋ แหลงกัน หวันช้าย”

นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลุ่มภาคใต้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เผยทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตยังคงความเป็นผู้นำทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิ มีความเชี่ยวชาญรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ในระดับสากล พร้อมแนวทางการรักษาแบบองค์รวมที่มีความต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยในระยะยาว ขณะเดียวกับโรงพยาบาล มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้วยวิถีชีวิตของคนภูเก็ตที่ผูกพันมาอย่างแน่นแฟ้นกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงพยาบาลจึงมีนโยบายในการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสารและร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมของภูเก็ตให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน”

ด้านนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กล่าวถึงโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเผยโฉมการตกแต่งอาคารสไตล์ชิโน-โคโลเนียล เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนภูเก็ต “ในวันนี้นอกจากได้มีโอกาสดีพบปะกับสื่อมวลชนทุกท่านแล้ว โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตยังได้มีโอกาสเผยโฉมการตกแต่งอาคารสไตล์ชิโน-โคโลเนียลในบริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนภูเก็ต ในด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ปีนี้ก็นับเป็นปีที่ 22 แล้วที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้อยู่เคียงข้างชาวภูเก็ตและเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนความเจริญเติบโตของภูเก็ตตลอดมา”

โดยเราได้นำความงดงามและเสน่ห์แห่งสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โคโลเนียล ซึ่งเป็นเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต เข้ามาผนวกกับตัวอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้สอดรับกับศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตที่ทรงคุณค่ามาอย่างยาวนาน เฉกเช่นเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่คอยดูแลห่วงใยสุขภาพชาวจังหวัดภูเก็ตมาตลอด 22 ปีที่ผ่านมา และจะคอยดูแลเคียงข้างเป็นส่วนหนึ่งของชาวภูเก็ตเหมือนกับสถาปัตยกรรม
ที่อยู่คู่ชาวภูเก็ตมานานนับศตวรรษ”

นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากันประเทศไทย กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่มีเจตนารมณ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง “จากเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผมขอชื่นชมในความตั้งใจที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ต ด้วยการนำสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โคโลเนียล เข้ามาตกแต่งอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่สวยเด่นเป็นสง่าอย่างมากสอดรับกับสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของภูเก็ต อีกทั้งทางโรงพยาบาลเองยังได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเพอรานากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้าร่วมงานเทศกาลต่างๆ การประชุมในระดับนานาชาติ ฯลฯ วันนี้จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอีกครั้ง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมบาบ๋า-เพอรานากันให้อยู่คู่กับชาวภูเก็ตตลอดไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.