รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

14 พฤศจิกายน 2559 – พญ.ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ส่งความห่วงใยถึงผู้ป่วยโลกเบาหวานและผู้ที่ห่วงใยสุขภาพด้วยกิจกรรมดีๆ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน” โดย นพ.ชูเกียรติ สมจิต อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพภูเก็ต และเรื่อง “ตากับโรคเบาหวาน” โดยนพ.กัปตัน วิริยะลัพภะ จักษุแพทย์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต พร้อมออกบูธวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ และสาธิตการทำอาหาร โดยนักโภชนาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้มาใช้บริการเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างอบอุ่น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 รพ.กรุงเทพภูเก็ต

โรคเบาหวาน เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCD – Non Communicable Diseases) ซึ่งรพ.กรุงเทพภูเก็ตให้ความสำคัญ หากผู้ป่วยได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและมีการพบแพทย์ เพื่อติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.