สสจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงาน โครงการ BDMS No Foam
ข่าว ภูเก็ต

สสจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงาน โครงการ BDMS No Foam

21 ธันวาคม 2559 – นายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก และทีม Corporate Communication แผนกผู้ดูแลโครงการ BDMS No Foam ของเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ให้การต้อนรับ ทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการ BDMS No Foam ของโรงพยาบาลในเครือ ทั้งรพ.กรุงเทพภูเก็ต รพ.สิริโรจน์ และรพ.ดีบุก ในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร “Phuket say no to foam” กับทางจังหวัดภูเก็ต

สสจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงาน โครงการ BDMS No Foam

Post Comment