รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ 89.75
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ 89.75

คัทลียา แก้วกูล (ขวา) นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ 89.75 เรดิโอ ทริป ถึงความสำคัญของอาชีพนักกำหนดอาหาร ซึ่งมีหน้าที่ในการคำนวณสารอาหารที่ร่างกายต้องการและกำหนดอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น โดยจะมีการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับ คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา และนักกายภาพบำบัด เพื่อดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพดีไปด้วยกัน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.