รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ 89.75
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ 89.75

คัทลียา แก้วกูล (ขวา) นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ 89.75 เรดิโอ ทริป ถึงความสำคัญของอาชีพนักกำหนดอาหาร ซึ่งมีหน้าที่ในการคำนวณสารอาหารที่ร่างกายต้องการและกำหนดอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น โดยจะมีการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับ คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา และนักกายภาพบำบัด เพื่อดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพดีไปด้วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.