รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน

1 กุมภาพันธ์ 2560 – โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน มีความรู้สู้ภัยพิบัติ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2560 ให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนักเรียน บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.