บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ
ข่าว ทั่วไทย

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ

คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลกระบี่ จัดกิจกรรม ECHO สัญจร โดยมีแพทย์หญิงศจีพิไล จันทร์ปัญญา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ประชาชนจังหวัดกระบี่ ด้วยการทำเอคโค่หัวใจ (Echo) หรืออัลตราซาวด์หัวใจ (Echocardiogram) เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มีความปลอดภัยและไม่เจ็บปวด อันจะช่วยดูประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ และแพทย์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.