รพ.กรุงเทพจังหวัดภูเก็ต ร่วมประเพณีพ้อต่อ
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพจังหวัดภูเก็ต ร่วมประเพณีพ้อต่อ

ฝ่ายการตลาด เครือโรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประเพณีพ้อต่อ ไหว้บูชาวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ณ ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไตซื่อ (พ้อต่อก้งบางเหนียว) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.