ศูนย์สมอง ระบบประสาท รพ.กรุงเทพภูเก็ต รณรงค์ให้มีการนอนที่ดี
ข่าว ภูเก็ต

ศูนย์สมอง ระบบประสาท รพ.กรุงเทพภูเก็ต รณรงค์ให้มีการนอนที่ดี

คณะแพทย์ พยาบาล ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม นอนไม่หลับ ขยับไม่ได้ เนื่องในวันนอนหลับโลก ประจำปี 2564 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีสุขลักษณะการนอนที่ดี ตลอดจนให้เห็นความสำคัญของการนอนที่มีคุณภาพผ่านการบรรยายให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย แพทย์หญิงกัญญา เต็มเกียรติวิเศษ อายุรแพทย์โรคประสาทและสมอง และเชี่ยวชาญด้านการตรวจการนอน และแพทย์หญิงธาวิณี ชีวไมตรีวงศ์ อายุรแพทย์โรคประสาทและสมอง โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.