ค่ายส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการดูแลตนเอง ของผู้เป็นเบาหวาน
ข่าว ภูเก็ต

ค่ายส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการดูแลตนเอง ของผู้เป็นเบาหวาน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยคณะแพทย์ พยาบาล และทีมสหาสาขาวิชาชีพ ศูนย์เบาหวาน ต่อมไร้ท่อและโรคไต จัดกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน (DM Day Care Camp) ครั้งที่ 10 ตอน ครอบครัวร่วมใจ พิชิตภัยเบาหวาน” เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2562 แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัว ผ่านการบรรยายให้ความรู้ โดยคณะแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย นายแพทย์ธีระ สุขราม อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม แพทย์หญิงอรชุมา สุขลิ้ม อายุรแพทย์โรคไต แพทย์หญิงบุดดา บุดดาจิตธรรม จักษุแพทย์ นายแพทย์ขจรศักดิ์ เทพเสน อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และนายแพทย์สยาม หาญพิพัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภายในงานมีบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน และตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ไร่วานิช เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.