โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยคุณอมรรัตน์ วิเศษสิงห์ จัดบรรยายพิเศษ
ข่าว ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยคุณอมรรัตน์ วิเศษสิงห์ จัดบรรยายพิเศษ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยคุณอมรรัตน์ วิเศษสิงห์ หัวหน้าศูนย์มะเร็ง บรรยายในหัวข้อมะเร็งเต้านม แก่ชมรมซุมบ้าฟิตเนส ในงาน Zumba Party in Pink เพื่อให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง อาการ และวิธีการสังเกตความผิดปกติของเต้านมผ่านการตรวจด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.