โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ข่าว รอบโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยคุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณนิยมพงษ์ ต่อวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมงาน International Travel & Health Insurance Conferences Asia Pacific Annual Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อวางแผนแนวทางการดูแลสุขภาพแก่กลุ่มลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.