เปิด คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาเขาหลัก
ข่าว ภูเก็ต

เปิด คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาเขาหลัก

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมเปิด “คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาเขาหลัก” โดยมีดร.ศรีพงษ์ บุตรงามดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาเขาหลัก เป็นคลินิกเครือข่ายภายใต้การบริหารงานโดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ตั้งอยู่ ณ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ก่อนถึงอนุสรณ์สถานเรือสึนามิ ต.813 ประมาณ 300 เมตร ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่การให้คำปรึกษา, การตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป, การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และยังเป็นจุดประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง อันจะช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที บรรเทาความรุนแรงของอาการ และลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียขึ้นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.