ตัวแทนโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต วางพวงมาลาถวายสักการะ
ข่าว ภูเก็ต

ตัวแทนโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต วางพวงมาลาถวายสักการะ

ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในโอกาสรำลึกถึงเกียรติประวัติสองวีรสตรีและบรรพชนผู้กล้า เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงคุณงามความดีที่ร่วมกอบกู้แผ่นดิน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.