รพ.กรุงเทพภูเก็ต ผ่านการรับรอง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสากล
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ผ่านการรับรอง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผ่านการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน “The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS and CAMTS EU “Dual Accreditation” ในฐานะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีศักยภาพด้านการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วย (ทางบก) ภายใต้บริการ BDMS EMERGENCY SERVICES: BES และการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความพร้อมทางสาธารณสุข และการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติให้แก่จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.