พ.ร.บ. ออน แอร์… เจ็บจากรถ หมดกังวล
ข่าว ภูเก็ต

พ.ร.บ. ออน แอร์… เจ็บจากรถ หมดกังวล

ฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมพูดคุยให้ความรู้เรื่อง “การใช้สิทธิ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ผ่านทางรายการ “พ.ร.บ. ออน แอร์…เจ็บจากรถ หมดกังวล มีคนจ่าย กด 1719” ทางสถานีวิทยุ 106.5 Yesterday Phuket และ107.75 Mazz Radio เพื่อให้ผู้ฟังรายการและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และรับรู้ถึงสิทธิของตนเองที่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถ โดยมีคุณนิตยา ยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-09.30 น. และ 10.00-10.30 น. ตามลำดับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.