รพ.กรุงเทพภูเก็ต ถวายพวงมาลา ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ถวายพวงมาลา ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

เชาวลิต เหล่าประเสริฐศิริ (กลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการส่วนงานทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมบุคลากรเข้าร่วมถวายพวงมาลาในพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และเชิดชูเกียรติประวัติสองวีรสตรีไทย และบรรพชนผู้กล้าที่ได้ร่วมกันปกป้องแผ่นดิน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.