สกสว. ขับเคลื่อน BCG Model นำทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ปั้น ม่วงสามสิบโมเดล
ข่าว ทั่วไทย

สกสว. ขับเคลื่อน BCG Model นำทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ปั้น ม่วงสามสิบโมเดล

วันนี้ (17 ธ.ค. 62) ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ สกสว. นำทีมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ลงพื้นที่พบเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า กระทรวง อว. มีนโยบายสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจน วันนี้จึงนำทีมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและให้คำแนะนำกับชาวบ้าน ในการทำการเกษตร ถือเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานร่วมกันระหว่างสี่ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และมหาวิทยาลัย ได้เกิดการทำงานร่วมกัน โดยนำร่องพื้นที่ ต.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เป้าหมายหวังยกระดับเป็น “ม่วงสามสิบโมเดล” เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ทางด้าน รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว. บอกว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ สกสว. ได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยน นำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ ถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน เนื่องจาการพัฒนาด้านการเกษตรในปัจจุบัน เกษตรกรจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ยกระดับการทำเกษตร โดยชู BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวง อว. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเริ่มจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.