ทต.ฉลองร่วมงาน Batik Design Week 2017 อนุรักษ์ผ้าบาติก
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองร่วมงาน Batik Design Week 2017 อนุรักษ์ผ้าบาติก

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯ ร่วมงาน Batik Design Week 2017 อนุรักษ์ผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการเปิดงาน Batik Design Week 2017 ซึ่งมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ,นายวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์บาติกจากทั่วประเทศ ,ประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าบาติกโดย Mister Phuket Thailand ,Miss Grand Phuket และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ,การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากผู้ผลิตผ้าบาติกร้านค้าต่างๆกว่า 30 ร้านทั่วประเทศ โดยงาน Batik Design Week 2017 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 -10 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.