อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก ประจำปี 2566
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก ประจำปี 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 16.45 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในพิธีปิดโครงการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต ลีก” กิจกรรมบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สคูลลีก ประจำปี 2566 (ประเภทรุ่นนักเรียน 3×3) ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหินภูเก็ต โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2566 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 56 ทีมจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี ชาย/หญิง แบ่งเป็นทีมชาย จำนวน 37 ทีม ทีมหญิง จำนวน 19 ทีม รวมจำนวนนักกีฬา 224 คน

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย และทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา”

ผลการแข่งขัน

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมขจรเกียรติศึกษา B
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา A
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา C

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา A
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา B
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ภูเก็ตไทยหัว B

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (หญิง)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภูเก็ตไทยหัว
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา B
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา A

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา A
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ปลูกปัญญา C
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา B

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สตรีภูเก็ต D
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา A
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ สตรีภูเก็ต C

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา A
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กะทู้วิทยา A
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา B

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สตรีภูเก็ต A
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สตรีภูเก็ต B
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ กะทู้วิทยา B

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภูเก็ตไทยหัว
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษา A
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ขจรเกียรติศึกษา B

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.