โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงาน มะเร็ง รู้ไว หายได้
ข่าว ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงาน มะเร็ง รู้ไว หายได้

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงาน “มะเร็ง รู้ไว หายได้” เนื่องในวันมะเร็งโลก โดยมีนายแพทย์สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ, แพทย์หญิงรุจิเรข ลีลานภาภัทร สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง และนายแพทย์สฤษดิ์พงศ์ กาญจนวงศ์ดีงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ร่วมพูดคุยให้ความรู้ถึงปัจจัยเสี่ยง อาการ แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง และประโยชน์ของการตรวจรหัสทางพันธุกรรม หรือ Genetic Testing เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ที่จะช่วยทำให้พบความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และสามารถรักษาให้หายได้ ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.