ฝึกอบรม ช่วยฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน โดย รพ.กรุงเทพภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ฝึกอบรม ช่วยฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน โดย รพ.กรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รักษาการรองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำทีมคณะพยาบาลวิชาชีพ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามโครงการตาข่ายสุขภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และการดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ตลอดจนประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีทักษะและความรู้ที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที โดยมีคุณปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลป่าคลอก เป็นประธานเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลป่าคลอก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.