โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม Stroke ป้องกันได้
ข่าว ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม Stroke ป้องกันได้

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม Stroke ป้องกันได้ Don’t be the one เนื่องในวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) โดยมีพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับบริการเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการ โรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ห่างไกลจากโรค พร้อมจัดบูธให้ความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.