วัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ต การแต่งกายแบบ บ้าบ๋า ย่าหยา
สาระน่ารู้

วัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ต การแต่งกายแบบ บ้าบ๋า ย่าหยา

วัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ต ได้รับการถ่ายทอดมาจากอดีต จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งก็คือ การแต่งกายแบบ บ้าบ๋า ย่าหยา

ในอดีต ประเทศจีนได้เกิดศึกสงคราม ทำให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ทำให้ผู้ชายชาวจีน นิยมล่องเรือมาหางาน หาอาชีพ ยังบริเวณประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสิงคโปร์ เกาะปีนัง และ เกาะภูเก็ต ซึ่งเมื่อหาเงินได้แล้วจะคอยสะสมเงินส่งกลับไปยังครอบครัวในประเทศจีนที่ไม่ได้อพยพมาด้วย

ผู้ชายชาวจีนนิยมแต่งงานกับหญิงสาวพื้นเมืองที่ตนอพยพมา เพื่อผลประโยชน์ในการครอบครองทรัพย์สิน และทำธุรกิจ

เมื่อเกิดการเกี่ยวดองเป็นครอบครัวกันแล้ว วัฒนธรรมของชาวจีน และ วัฒนธรรมของชาวมลายู จึง ผสมผสานกัน ระหว่างเสื้อคอตั้งแขนจีน และเสื้อสไตล์ย่าหยา กับ ผ้าปาเต๊ะ เกิดเป็นวัฒนธรรม บ้าบ๋า ย่าหย่า

ซึ่งทางทีมงาน ได้เคยไปสัมภาษณ์ผู้รู้ 2 ท่าน 2 วาระ ด้วยกัน ลองไปฟังถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ทาง ผู้รู้แต่ละท่าน ได้ให้โอกาสกับทางทีมงานกันดูได้เลย

ท่านแรกคือ คุณ สุชาดา จันทร์ชูวณิชกุล

ส่วนอีกท่านก็คือ คุณ สมยศ ปาทาน จากร้านเสื้อผ้าโตราคาน

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.