ต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Azur Air Ukraine
ข่าว ภูเก็ต

ต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Azur Air Ukraine

วันที่ 27 ต.ค.61 ทภก. ให้การต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Azur Air Ukraine เที่ยวบินที่ QU4495 แบบอากาศยาน B767 เส้นทางการบิน ยูเครน – ภูเก็ต – ยูเครน ซึ่งเดินทางถึง ทภก. เวลา 14.00 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 325 คน โดยมี นายสุนทร ศักดาสาวิตร ผอก.สบข.ฝปข.ทภก. พร้อมด้วยพนักงาน ทภก. ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือ ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.