ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการบรรยาย ASQ Key to Success 8.33
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการบรรยาย ASQ Key to Success 8.33

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการบรรยาย “ASQ Key to Success 8.33” แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ณ ทภก. เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการจัดอันดับท่าอากาศยานในเวทีสากล โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ASQ (Airport Service Quality) ภายในปี 2561 ซึ่งดำเนินการโดย สภาท่าอากาศยานสากล (Airport Council International: ACI) ซึ่งการเข้าร่วมจัดอันดับท่าอากาศยานของ ทภก.นั้นสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยผลคะแนนความพึงพอใจผู้โดยสาร ASQ เป็น 1 ในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ทอท.กำหนดไว้

โดยมีเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการให้ผู้โดยสารให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าก่อให้เกิดผล ด้านบวกต่อรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการบิน และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนยิ่งกว่าการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก ASQ กว่า 308 ท่าอากาศยานใน 80 ประเทศทั่วโลก โดยเชิญวิทยากรจาก ทอท. ผู้มีประสบการณ์ในการทำโครงการ ASQ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.คุณระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการ ทอท.
2.คุณวิไลวรรณ นัดวิไล อดีตผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3.น.อ.วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และวิทยากรผู้ทำโครงการ ASQ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาบรรยาย ณ ห้อง Siray Bay Ballroom โรงแรม Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.