โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASQ (HKT E-service)
ข่าว ภูเก็ต

โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASQ (HKT E-service)

วันที่ 6 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น.นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASQ (HKT E-service)” เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยจัดการสัมมนาเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 มี.ค.61 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 มี.ค.61 ณ โรงแรม Grand West Sands Resort and Villas Phuket ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.