ประชุม สรุปผลประเมินความปลอดภัยการบิน ณ ทภก.
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม สรุปผลประเมินความปลอดภัยการบิน ณ ทภก.

วันที่ 11 พ.ย.59 น.ท.หญิง ลอรัตน์ มานิมนต์ ผอก.ฝมอ.ทภก. เป็นประธานการประชุม สรุปผลการตรวจประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน ณ ทภก. จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.