ประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2018
ข่าว ทั่วไทย

ประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2018

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2018 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 ภายใต้หัวข้อหลัก “Aviation Industry as It Experiences Constant Evolution in Technology and Innovation” ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเผชิญหน้าของอุตสาหกรรมการบินต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท/องค์กรที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างท่าอากาศยานกับ ทอท. (Sister Airport Agreement : SAA) ตลอดจนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน พร้อมด้วยนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท.ตลอดจนนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. ผู้บริหารท่าอากาศยานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานร่วมในพิธีฯ

โอกาสนี้ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตได้เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้อง Ballroom B & C ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพฯ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.