พิธีเปิดงาน AOT Innovation 2016 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเปิดงาน AOT Innovation 2016 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

พิธีเปิดงาน AOT Innovation 2016 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

พิธีเปิดงาน AOT Innovation 2016 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

พิธีเปิดงาน AOT Innovation 2016 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.