ทภก. ประชุมตรวจระบบ BCM ของท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ประชุมตรวจระบบ BCM ของท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานในการประชุมเปิดตรวจระบบ BCM ของท่าอากาศยานภูเก็ต เนื่องจากท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ต้องได้รับการตรวจประเมินการรักษา (Surveillance Audit) BCMS เพื่อยืนยันความคงอยู่ของ BCMS (ปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 และ มอก. 22301-2556) โดยจะทำการตรวจประเมิน ท่าอากาศยานภูเก็ตในวันที่ 5-6 มี.ค.63 จัดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 4 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.