ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมคณะทำงานความปลอดภัยของทางวิ่ง (Runway Safety Team)
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมคณะทำงานความปลอดภัยของทางวิ่ง (Runway Safety Team)

วันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความปลอดภัยของทางวิ่ง (Runway Safety Team ) ท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อขัดข้องในการใช้ทางวิ่งทางขับของ ท่าอากาศยานภูเก็ต และร่วมกันหาทางแก้ไข ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.