ทภก. ร่วมชี้แจง ความปลอดภัย การเข้าพื้นที่บริเวณใกล้ชายหาดในยาง
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมชี้แจง ความปลอดภัย การเข้าพื้นที่บริเวณใกล้ชายหาดในยาง

วันที่ 30 ม.ค.62 เวลา 10.30 น. นายบรรพต สอนโต ผอก.ฝรภ.ทภก. พร้อมด้วยพนักงาน ทภก. ร่วมชี้แจงรายละเอียดความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่บริเวณใกล้ชายหาดในยาง ซึ่งเป็นเขตติดต่อแนวหัวทางวิ่ง 09 และขอความร่วมมือผู้รับจ้างขับรถสามล้อบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวรับทราบถึง 5 ขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยขณะเข้าเยี่ยมชม ดังนี้

1.อันตรายจากกระแสลมเป่าจากเครื่องบิน ห้ามเข้าใกล้หรือปีนป่ายแนวรั้วเพื่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบินเด็ดขาด

2.ถ่ายรูปห้ามใช้แฟลช

3.ห้ามใช้โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับทุกประเภท

4.ห้ามใช้เลเซอร์

5.ห้ามปล่อยลูกโป่งหรือโคมลอย

พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายหมวดตรี วรวิทย์ สีสาคูคาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และ นายวินัย แซ่อิ๋ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังและประสานงานกับชาวบ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.