ทภก. มอบเงินสนับสนุนสงเคราะห์ ครอบครัวทหารผ่านศึก
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. มอบเงินสนับสนุนสงเคราะห์ ครอบครัวทหารผ่านศึก

วันที่ 28 ม.ค.62 เวลา 13.30 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก. ได้มอบเงินสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก วันที่ 3 ก.พ. ของทุกปี จำนวนเงิน 30,000.- บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณปวริศา มหาขันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7 เป็นผู้รับมอบเงิน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปสมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัว ทหาร ตำรวจ และพลเรือนอาสาสมัครที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.